Sembrando Futuro

Hixinio Beiras Cal

Hixinio Beiras Cal
Cardiólogo y miembro de la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Publica.