Ciencias Sociais 1º ESO. Libro do alumno (galego)

, , , , ,

Para que o alumno comece a súa andaina neste Primeiro Ciclo, presentámoslle o seguinte libro estruturado en 12 unidades: as 6 primeiras adicadas á Xeografía, e as 6 últimas á Historia. Por último, o manual compleméntase cunha unidade adicada á Xeografía e Historia da Comunidade Autónoma de Galicia e un Anexo cartográfico que contén mapas e gráficos de todos os continentes.
Traductor
Colección
Enseñanza secundaria
Materia
Geografía e Historia
Idioma
  • Castellano
EAN
9788446033660
ISBN
978-84-460-3366-0
Fecha publicación
26-04-2011
Páginas
288
Ancho
22 cm
Alto
29 cm
Rústica
30,00 €
SIN IVA 28,85 €
Añadir al carrito

Sobre José Alfonso Hernández Úbeda

Sobre Flora Ayuso Ferrera

Sobre Marina Requero Martín

Sobre Luis Tornamira Otero

  • Licenciado en Geografía e Historia por la UNED y profesor de la asignatura con más de 30 años de experiencia en las aulas. Ver más sobre el autor

Sobre Raúl Soutelo Vázquez

Sobre María Xosé Vázquez Lojo

Contenidos

1. O planeta Terra 8

1. A Terra no Universo 10

2. Os movementos da Terra e as súas

consecuencias 12

3. A localización e os fusos horarios 14

4. A representación da Terra. Proxeccións 16

5. Cartografía básica. As novas cartografías 18

6. Lectura e comentario de mapas 20

7. Apéndice. O recoñecemento do planeta.

Viaxes e exploracións 22

Practica competencias 24

2. Os elementos do medio

natural 26

1. Composición da Terra e placas terrestres 28

2. Os continentes 30

3. O relevo (I). A súa orixe: os axentes internos 32

4. O relevo (II). Os axentes externos.

As formas do relevo 34

5. As grandes unidades do relevo terrestre (I):

Asia e América 36

6. As grandes unidades do relevo terrestre (II):

África e Antártida 38

7. As grandes unidades do relevo terrestre (III):

Europa e Oceanía 40

8. As augas mariñas e os océanos 42

9. As augas continentais: ríos, lagos, augas

subterráneas e glaciares 44

10. O relevo oceánico: costas e fondos mariños 46

11. Apéndice. Terremotos e volcáns 48

Practica competencias 50

3. A atmosfera

e o medio climático 52

1. A atmosfera e os fenómenos atmosféricos 54

2. A temperatura, a humidade

e as precipitacións 56

3. A presión atmosférica e os ventos 58

4. Tipos de climas. Os climas cálidos 60

5. Os climas temperados e fríos 62

6. Os riscos climáticos: secas, inundacións

e ciclóns tropicais 64

7. Apéndice. Lectura e interpretación de mapas climáticos 66

Practica competencias 68

4. Os medios naturais e os recursos.

A súa distribución climática 70

1. O estudo integral do medio natural 72

2. As paisaxes naturais cálidas (I): o medio

ecuatorial 76

3. As paisaxes naturais cálidas (II): o medio tropical

húmido e o deserto cálido 78

4. Os medios naturais temperados (I): as paisaxes mediterránea e chinesa 80

5. Os medios naturais temperados (II): as paisaxes oceánica e continental 82

6. As paisaxes frías: as rexións boreais e a alta

montaña 84

7. Apéndice. Lectura e interpretación de mapas

de vexetación 86

Practica competencias 88

5. Os medios naturais

e a sociedade humana 90

1. A paisaxe humanizada. Medios favorables

e desfavorables para o ser humano 92

2. A diversidade de condicións de vida sobre

a Terra. Os medios cálidos e fríos 94

3. A explotación do medio polo home:

as zonas temperadas 96

4. Os riscos derivados da acción humana.

A contaminación 98

5. As consecuencias da acción humana 100

6. O cambio climático. Medidas para un

desenvolvemento sostible 102

7. Apéndice. A interpretación das paisaxes 104

Practica competencias 106

6. A península Ibérica. As illas

Baleares e as illas Canarias 108

1. O relevo peninsular (I). Características xerais,

o Macizo Galaico e a Meseta Central 110

2. O relevo peninsular (II). As cordilleiras exteriores

e as depresións 112

3. Os ríos peninsulares 114

4. As costas peninsulares 116

5. As paisaxes peninsulares. A España

oceánica 118

6. A paisaxe da España interior 120

7. A paisaxe da España mediterránea 122

8. As paisaxes insulares (I): as illas Baleares 124

9. As paisaxes insulares (II): as illas Canarias 126

10. Apéndice. A acción humana e o medio

en España 128

Practica competencias 130

7. Introducción á Historia.

A Prehistoria 132

1. Concepto de «Historia». Fontes e ciencias

auxiliares 134

2. A cronoloxía 136

3. A Prehistoria. A orixe do ser humano 138

4. As etapas do Paleolítico 140

5. A vida no Paleolítico 142

6. O Neolítico: os cambios tecnolóxicos 144

7. O Neolítico: a nova sociedade 146

8. A Idade dos Metais 148

9. A arte prehistórica 150

10. Apéndice. Os métodos da arqueoloxía 152

Practica competencias 154

8. As civilizacións de Oriente

Próximo: Mesopotamia

e Exipto 156

1. A civilización mesopotámica 158

2. As cidades e a sociedade mesopotámica 160

3. A cultura mesopotámica 162

4. As orixes de Exipto: o val do Nilo 164

5. A sociedade exipcia 166

6. A vida cotiá en Exipto 168

7. A relixión exipcia 170

8. A cultura exipcia 172

9. Apéndice A. O nacemento da escritura 174

10. Apéndice B. A tumba de Tutankhamón 176

Practica competencias 178

9. A antiga Grecia 180

1. As orixes. Creta e Micenas 182

2. O nacemento da polis 184

3. A época clásica: Esparta e Atenas 186

4. A época clásica: das guerras médicas á do

Peloponeso 188

5. Alexandre Magno e o helenismo 190

6. A economía e a sociedade da Hélade 192

7. A vida cotiá nas polis gregas 194

8. A arte grega 196

9. A relixión: mitos e deuses 198

10. Apéndice. O legado da cultura grega 200

Practica competencias 202

10. Roma 204

1. Os inicios de Roma. A Monarquía 206

2. A República 208

3. A expansión de Roma e o dominio mediterráneo 210

4. As guerras civís e o fin da República 212

5. O Imperio 214

6. A crise do Imperio romano 216

7. Apéndice. A lexión romana 218

Practica competencias 220

11. A civilización e a cultura

romanas 222

1. A sociedade escravista 224

2. O traballo e a familia 226

3. A cidade romana 228

4. A relixión romana e a difusión do

cristianismo 230

5. A cultura latina 232

6. A arte romana 234

7. Apéndice. Pompeia e Herculano 236

Practica competencias 238

12. A península Ibérica:

a Prehistoria e a Idade

Antiga 240

1. A Prehistoria peninsular ata o I milenio 242

2. Tartesos, iberos e celtiberos.

As colonizacións 244

3. A conquista romana. A organización

do territorio 246

4. A vida económica e social 248

5. A romanización. O legado cultural 250

6. O reino visigodo de Hispania 252

7. Apéndice. Os achados de Atapuerca 254

Practica competencias 256

13. Xeografía e Historia

da túa Comunidade 258

Anexo cartográfico 270

Libros relacionados