Sembrando Futuro

Ciencias Sociais 1º ESO. Libro do alumno (galego)

de (Escritor), (Escritor), (Escritor), (Escritor), (Escritor), (Escritor), (Traductor)

Para que o alumno comece a súa andaina neste Primeiro Ciclo, presentámoslle o seguinte libro estruturado en 12 unidades: as 6 primeiras adicadas á Xeografía, e as 6 últimas á Historia. Por último, o manual compleméntase cunha unidade adicada á Xeografía e Historia da Comunidade Autónoma de Galicia e un Anexo cartográfico que contén mapas e gráficos de todos os continentes.
Colección
Enseñanza secundaria
Materia
Geografía e Historia
Idioma
  • Castellano
EAN
9788446033660
ISBN
978-84-460-3366-0
Fecha publicación
26-04-2011
Páginas
288
Ancho
22 cm
Alto
29 cm
Formato
Rústica
Rústica
30,00 €
SIN IVA 28,85 €
Añadir al carrito

Sobre José Alfonso Hernández Úbeda (Escritor)

Sobre Flora Ayuso Ferrera (Escritor)

Sobre Marina Requero Martín (Escritor)

Sobre Luis Tornamira Otero (Escritor)

Sobre Raúl Soutelo Vázquez (Escritor)

Sobre María Xosé Vázquez Lojo (Escritor)

Contenidos

1. O planeta Terra 8 1. A Terra no Universo 10 2. Os movementos da Terra e as súas consecuencias 12 3. A localización e os fusos horarios 14 4. A representación da Terra. Proxeccións 16 5. Cartografía básica. As novas cartografías 18 6. Lectura e comentario de mapas 20 7. Apéndice. O recoñecemento do planeta. Viaxes e exploracións 22 Practica competencias 24 2. Os elementos do medio natural 26 1. Composición da Terra e placas terrestres 28 2. Os continentes 30 3. O relevo (I). A súa orixe: os axentes internos 32 4. O relevo (II). Os axentes externos. As formas do relevo 34 5. As grandes unidades do relevo terrestre (I): Asia e América 36 6. As grandes unidades do relevo terrestre (II): África e Antártida 38 7. As grandes unidades do relevo terrestre (III): Europa e Oceanía 40 8. As augas mariñas e os océanos 42 9. As augas continentais: ríos, lagos, augas subterráneas e glaciares 44 10. O relevo oceánico: costas e fondos mariños 46 11. Apéndice. Terremotos e volcáns 48 Practica competencias 50 3. A atmosfera e o medio climático 52 1. A atmosfera e os fenómenos atmosféricos 54 2. A temperatura, a humidade e as precipitacións 56 3. A presión atmosférica e os ventos 58 4. Tipos de climas. Os climas cálidos 60 5. Os climas temperados e fríos 62 6. Os riscos climáticos: secas, inundacións e ciclóns tropicais 64 7. Apéndice. Lectura e interpretación de mapas climáticos 66 Practica competencias 68 4. Os medios naturais e os recursos. A súa distribución climática 70 1. O estudo integral do medio natural 72 2. As paisaxes naturais cálidas (I): o medio ecuatorial 76 3. As paisaxes naturais cálidas (II): o medio tropical húmido e o deserto cálido 78 4. Os medios naturais temperados (I): as paisaxes mediterránea e chinesa 80 5. Os medios naturais temperados (II): as paisaxes oceánica e continental 82 6. As paisaxes frías: as rexións boreais e a alta montaña 84 7. Apéndice. Lectura e interpretación de mapas de vexetación 86 Practica competencias 88 5. Os medios naturais e a sociedade humana 90 1. A paisaxe humanizada. Medios favorables e desfavorables para o ser humano 92 2. A diversidade de condicións de vida sobre a Terra. Os medios cálidos e fríos 94 3. A explotación do medio polo home: as zonas temperadas 96 4. Os riscos derivados da acción humana. A contaminación 98 5. As consecuencias da acción humana 100 6. O cambio climático. Medidas para un desenvolvemento sostible 102 7. Apéndice. A interpretación das paisaxes 104 Practica competencias 106 6. A península Ibérica. As illas Baleares e as illas Canarias 108 1. O relevo peninsular (I). Características xerais, o Macizo Galaico e a Meseta Central 110 2. O relevo peninsular (II). As cordilleiras exteriores e as depresións 112 3. Os ríos peninsulares 114 4. As costas peninsulares 116 5. As paisaxes peninsulares. A España oceánica 118 6. A paisaxe da España interior 120 7. A paisaxe da España mediterránea 122 8. As paisaxes insulares (I): as illas Baleares 124 9. As paisaxes insulares (II): as illas Canarias 126 10. Apéndice. A acción humana e o medio en España 128 Practica competencias 130 7. Introducción á Historia. A Prehistoria 132 1. Concepto de «Historia». Fontes e ciencias auxiliares 134 2. A cronoloxía 136 3. A Prehistoria. A orixe do ser humano 138 4. As etapas do Paleolítico 140 5. A vida no Paleolítico 142 6. O Neolítico: os cambios tecnolóxicos 144 7. O Neolítico: a nova sociedade 146 8. A Idade dos Metais 148 9. A arte prehistórica 150 10. Apéndice. Os métodos da arqueoloxía 152 Practica competencias 154 8. As civilizacións de Oriente Próximo: Mesopotamia e Exipto 156 1. A civilización mesopotámica 158 2. As cidades e a sociedade mesopotámica 160 3. A cultura mesopotámica 162 4. As orixes de Exipto: o val do Nilo 164 5. A sociedade exipcia 166 6. A vida cotiá en Exipto 168 7. A relixión exipcia 170 8. A cultura exipcia 172 9. Apéndice A. O nacemento da escritura 174 10. Apéndice B. A tumba de Tutankhamón 176 Practica competencias 178 9. A antiga Grecia 180 1. As orixes. Creta e Micenas 182 2. O nacemento da polis 184 3. A época clásica: Esparta e Atenas 186 4. A época clásica: das guerras médicas á do Peloponeso 188 5. Alexandre Magno e o helenismo 190 6. A economía e a sociedade da Hélade 192 7. A vida cotiá nas polis gregas 194 8. A arte grega 196 9. A relixión: mitos e deuses 198 10. Apéndice. O legado da cultura grega 200 Practica competencias 202 10. Roma 204 1. Os inicios de Roma. A Monarquía 206 2. A República 208 3. A expansión de Roma e o dominio mediterráneo 210 4. As guerras civís e o fin da República 212 5. O Imperio 214 6. A crise do Imperio romano 216 7. Apéndice. A lexión romana 218 Practica competencias 220 11. A civilización e a cultura romanas 222 1. A sociedade escravista 224 2. O traballo e a familia 226 3. A cidade romana 228 4. A relixión romana e a difusión do cristianismo 230 5. A cultura latina 232 6. A arte romana 234 7. Apéndice. Pompeia e Herculano 236 Practica competencias 238 12. A península Ibérica: a Prehistoria e a Idade Antiga 240 1. A Prehistoria peninsular ata o I milenio 242 2. Tartesos, iberos e celtiberos. As colonizacións 244 3. A conquista romana. A organización do territorio 246 4. A vida económica e social 248 5. A romanización. O legado cultural 250 6. O reino visigodo de Hispania 252 7. Apéndice. Os achados de Atapuerca 254 Practica competencias 256 13. Xeografía e Historia da túa Comunidade 258 Anexo cartográfico 270

Libros relacionados