Ciencias Sociais 3º ESO. Libro do alumno (galego)

, , , , ,

O libro de 3.º ESO está estruturado en 12 unidades adicadas á Xeografía física, económica, política e social. Por último, o manual compleméntase cunha unidade adicada á Xeografía social e económica da Comunidade Autónoma de Galicia e un Anexo cartográfico que contén mapas e datos estadísticos de todos os continentes e de España.
Traductor
Colección
Enseñanza secundaria
Materia
Texto escolar, Geografía e Historia
Idioma
  • Castellano
EAN
9788446033844
ISBN
978-84-460-3384-4
Fecha publicación
26-04-2011
Páginas
288
Ancho
22 cm
Alto
29 cm
Rústica
33,00 €
SIN IVA 31,73 €
Añadir al carrito

Sobre José Alfonso Hernández Úbeda

Sobre Flora Ayuso Ferrera

Sobre Marina Requero Martín

Sobre Luis Tornamira Otero

  • Licenciado en Geografía e Historia por la UNED y profesor de la asignatura con más de 30 años de experiencia en las aulas. Ver más sobre el autor

Sobre Raúl Soutelo Vázquez

Sobre María Xosé Vázquez Lojo

Contenidos

1. A actividade económica 8

1. A economía e a actividade económica 10

2. Os factores de produción 12

3. Os sistemas económicos. O capitalismo e o libre mercado 14

4. Os axentes económicos (I): consumidores e empresas 16

5. Os axentes económicos (II): o Estado 18

6. O traballo 20

7. Apéndice. As crises do capitalismo 22

Practica competencias 24

2. As actividades do sector primario 26

1. As actividades agrarias 28

2. Elementos da paisaxe agraria (I) 30

3. Elementos da paisaxe agraria (II) 32

4. A agricultura dos países subdesenvolvidos 34

5. A agricultura dos países desenvolvidos 36

6. A gandería 38

7. A explotación forestal 40

8. A pesca (I) 42

9. A pesca (II) 44

10. Apéndice. Os problemas da agricultura mundial 46

Practica competencias 50

3. As materias primas e as fontes de enerxía 52

1. As materias primas e os recursos minerais 54

2. As fontes de enerxía 56

3. As fontes de enerxía tradicionais (I):

combustibles fósiles 58

4. As fontes de enerxía tradicionais (II): o gas natural 60

5. As fontes de enerxía tradicionais (III): enerxía hidroeléctrica

e enerxía nuclear 62

6. As fontes de enerxía alternativas 64

7. Apéndice. A polémica en torno á enerxía nuclear 66

Practica competencias 68

4. A actividade industrial 70

1. O sector secundario e a Revolución industrial 72

2. Os sectores industriais 74

3. A organización industrial. As novas industrias 76

4. A localización industrial 78

5. As grandes rexións industriais 80

6. Apéndice. As multinacionais 82

Practica competencias 86

5. As actividades do sector terciario 88

1. Os servizos 90

2. O comercio 92

3. O comercio mundial (I) 94

4. O comercio mundial (II) 96

5. Os transportes: as redes terrestres 98

6. Os transportes marítimo e fluvial 100

7. O transporte aéreo 102

8. O sector financeiro 104

9. Os servizos públicos e sociais 106

10. Apéndice. O turismo 108

Practica competencias 110

6. A economía española 112

1. O sector primario. A agricultura e a gandería 114

2. O sector primario. A pesca e os bosques (I) 116

3. O sector primario. A pesca e os bosques (II) 118

4. A minería e os recursos enerxéticos 120

5. A industria 122

6. O comercio e as finanzas 124

7. O turismo 126

8. Transportes e comunicacións (I) 128

9. Transportes e comunicacións (II) 130

10. Apéndice. O sector inmobiliario e a crise económica de 2008 132

Practica competencias 134

7. A organización política dos Estados 136

1. Os Estados do mundo 138

2. Organización e funcións do Estado. Tipos de Estados 140

3. O Estado democrático 142

4. O Estado de dereito e as ditaduras 144

5. Estados e nacionalidades 146

6. As relacións internacionais (I): mecanismos e tratados 148

7. As relacións internacionais (II): a ONU 150

8. Apéndice. O voto feminino 152

Practica competencias 154

8. A organización política de España 156

1. A Constitución. A Coroa 158

2. Os poderes do Estado (I): o poder lexislativo 160

3. Os poderes do Estado (II): o poder executivo 162

4. Os poderes do Estado (III): o poder xudicial 164

5. A organización territorial do Estado: as comunidades autónomas 166

6. Os Concellos e as Provincias 168

7. A participación cidadá 170

8. Apéndice. O sistema electoral en España 172

Practica competencias 174

9. A Unión Europea 176

1. Do Tratado de Roma á Unión Europea 178

2. Do mercado común á Europa dos cidadáns (I) 180

3. Do mercado común á Europa dos cidadáns (II) 182

4. As institucións da Unión Europea 184

5. A economía da Unión Europea 186

6. Os problemas da Unión 188

7. Apéndice. Europeístas e euroescépticos 190

Practica competencias 192

10. Globalización e desigualdade 194

1. A globalización 196

2. A economía globalizada 198

3. Desenrolo e subdesenrolo 200

4. Os factores da pobreza (I) 202

5. Os factores da pobreza (II) 206

6. As consecuencias da pobreza (I) 208

7. As consecuencias da pobreza (II) 210

8. As institucións do mundo globalizado (I) 212

9. As institucións do mundo globalizado (II) 214

10. Apéndice. A globalización cultural 216

Practica competencias 218

11. A poboación mundial: migracións e urbanización 220

1. O crecemento da poboación mundial 222

2. Os movementos migratorios 224

3. As migracións actuais e as súas consecuencias (I) 226

4. As migracións actuais e as súas consecuencias (II) 228

5. Cara a un mundo de cidades (I):

o mundo desenvolvido 230

6. Cara a un mundo de cidades (II): o mundo subdesenvolvido 232

7. Os problemas da cidade 234

8. Apéndice. Poboación moza e envellecemento 236

Practica competencias 238

12. Cara a un crecemento sostible 240

1. Crecemento, desenrolo e sustentabilidade 242

2. O problema da auga (I) 244

3. O problema da auga (II) 246

4. A alimentación 248

5. O efecto invernadoiro e o cambio climático 250

6. A acción contra o cambio climático 252

7. Apéndice. Medidas cidadáns para un crecemento sostible 254

Practica competencias 256

13. Xeografía física e económica da túa Comunidade Autónoma 258

Anexo cartográfico 272

Libros relacionados